تظاهرات اعتراضی زنان لهستان علیه دخالت کلیسا در دولت

رادیوزمانه
زنان لهستان پس از رویارویی موفقیت‌آمیز خود در برابر قانون جدید سقط جنین این بار به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت و دخالت‌های کلیسا در امور دولتی و همچنین برای حقوق زنان تظاهرات کردند.

تظاهرات زنان که به «اعتراض سیاه» مشهور است دوشنبه ۲۴ اکتبر / ۳ آبان از جمله در ورشو، پایتخت لهستان، وروتسواف و پوزنان، شهرهای بزرگ این کشور برگزار شد.

زنان معترض همگی با لباس‌های سیاه در تظاهرات شرکت کرده بودند. آن‌ها در شعارهای خود خواهان جدایی کلیسا از دولت، حق جلوگیری از بارداری و برابری دستمزد زنان و مردان شدند.

زنان لهستان می‌گفتند سیاست نباید تحت تأثیر کلیسا قرار گیرد. بر روی یکی از پارچه‌هایی که در دست تظاهرکنندگان بود نوشته شده بود: «ما دیگر نمی‌خواهیم بترسیم».

در آغاز ماه اکتبر زنان لهستان در چندین شهر علیه قانون جدید سقط جنین که کلیسا نیز از آن حمایت می‌کرد به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراض زدند. با اعتراضات گسترده زنان مجلس این کشور به لایحه جدید سقط جنین رأی نداد و دولت ناسیونالیست محافظه‌کار لهستان آن را کنار گذاشت.