شورای دولتی فرانسه با درخواست توقف استفاده از فلش بال مخالفت کرد

خبرگزاري صدا و سيما
به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، شورای دولتی فرانسه روز جمعه درخواستها برای توقف استفاده از تفنگ های فلش بال را در تجمع های بعدی معترضان به نظام سرمایه داری فرانسه رد و اعلام کرد خطر خشونتها استفاده نیروهای امنیتی از این سلاح ها را الزام آور می کند.