دولت افغانستان برای ۹ روز آتش بس یک طرفه اعلام کرد

ایرنا
رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به پیشنهاد علمای این کشور که دوشنبه گذشته در جریان صدور فتوای جمعی مبنی بر نامشروع بودن انفجارها و حملات انتحاری و تداوم درگیرها در افغانستان مطرح شد، برای مدت 9 روز اعلام آتش بس یک طرفه کرد.

« محمد اشرف غنی» امروز در پیام کوتاه تصویری که در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد، زمان اجرای این آتش ‌بس یک‌ جانبه دولت را از روز 27 ماه مبارک رمضان تا پنج روز بعد از عید فطراعلام کرد.

وی در این پیام گفت که روز دوشنبه نزدیک به سه هزار عالم دینی در کابل جمع شدند و جنگ و حملات انتحاری را ناروا خوانده و در ضمن پیشنهاد آتش‌ بس را کردند، دولت افغانستان نه تنها که از این فتوای علمای دینی به کلی حمایت می‌کند، بلکه برای عملی نمودن آن تلاش خواهد کرد.

غنی افزود : به همین خاطر پیشنهاد ضمنی آتش ‌بس که از سوی علمای دینی شده ما هم از 27 رمضان تا 5 عید فطرآتش بس را اعلام می‌کنیم و به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده می‌شود که هرگونه حملات تهاجمی خود را علیه طالبان مسلح افغان متوقف کنند.

وی در عین حال به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که علیه تروریست های داعشی، القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی خارجی حملات ‌شان را ادامه دهند.

14 خرداد ماه جاری بیش از دو هزار تن از علمای سراسر افغانستان در کابل گردهم آمدند و ضمن آن که فتوا به حرام بودن اقدام تروریست های مدعی جهاد در این کشور دادند، از دو طرف درگیری خواستند به حرمت ماه مبارک رمضان در دهه آخر این ماه آتش بس اعلام کنند.

البته همان روز با حمله انتحاری به این نشست ، 14 تن از جمله هفت عالم مدعو کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند که هر چند مسئولیت این جنایت را داعش بر عهده گرفت اما طالبان هم با فرمایشی خواندن این جلسه به نوعی موافقت خود را با این حمله اعلام کرد و می توان نتیجه گرفت که تروریست ها همان روز جواب پیشنهاد علما را دادند.

دولت وحدت ملی افغانستان بر اساس آن فتوا و درخواست علمای کشور، اقدام به آتش ‌بس یک‌ جانبه کرده است و البته غنی با اعلام حمایت کامل از نیروهای امنیتی و نظامی به آنها دستور داد که آمادگی کامل خود را برای دفاع و دفع هر نوع حمله و تعرض را حفظ کنند.

دولت افغانستان در 9 اسفند ماه سال 1396 نیز بسته پیشنهادی جامعی رابرای ترغیب گروههای طالبان به روند مذاکرات صلح ارائه کرد که تاکنون پاسخی مثبتی دریافت نکرده است و به جای آن طالبان اواخر فروردین ماه سال جاری از شروع عملیات های بهاری خود در سراسر این کشور خبر داد.