هشدار ۹۰۰ سازمان غیردولتی درباره پسروی جهانی آزادی بیان

بی بی سی
۹۰۰ سازمان غیردولتی از سراسر جهان، امروز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، با امضای بیانیه‌ ویژه‌ای درباره پسروی جهانی در حمایت از آزادی بیان هشدار می‌دهند.

این نمایندگان در بیست و پنجمین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات در نشست سازمان ملل در غنا، از افزایش خشونت و حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران و افزایش اذیت و آزار آنها توسط دولت‌هایی با تحمل پایین خبر می‌دهند.

این نشست دو روزه با موضوع "نظارت بر قدرت، رسانه، عدالت و حاکمیت قانون" از ۲ تا ۴ مه در آکرا پایتخت غنا برگزار می‌شود.

در رابطه با افزایش اذیت و آزار روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ به بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شده است.

امروز همچنین کارکنان بی‌بی‌سی در مقابل دفتر مرکزی این رسانه در لندن گرد آمدند تا از همکاران خود در بخش فارسی حمایت کنند.

بسیاری از کارکنان بخش بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هایشان تحت اذیت و آزار مقامات امنیتی ایران قرار گرفته‌اند و حتی در مواردی بازجویی شده‌اند.

چندی پیش بی‌بی‌سی از سازمان ملل خواسته بود تا ایران را وادار کند از اذیت و آزار روزنامه‌نگارانش در بخش فارسی دست بردارد.

این نخستین بار بود که بی‌بی‌سی برای محافظت از روزنامه نگارانش به جامعه جهانی متوسل شد.

در چند سال گذشته مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران برخی روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار داده‌اند تا از کار خود کناره‌گیری کنند یا با آنها همکاری کرده و اطلاعاتی درباره محل کار گزارش دهند.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی گفت درخواست کمک ما از سازمان ملل فقط مربوط به بی‌بی‌سی نمی‌شود چون بی بی سی تنها رسانه‌ای نیست که هدف این حملات ایران قرار گرفته است.

او افزود در واقع مسئله فراتر از اینهاست؛ این بار مسئله‌ درباره حقوق اساسی بشر است.