سودان ۱۳ نمایندگی خارجی خود را تعطیل می کند

ایرنا
«عمر البشیر » رئیس جمهوری سودان در پی تشدید بحران مالی دستور بازنگری در ساختار سازمانی نمایندگی های خارجی و بستن 13 نمایندگی این کشور را صادرکرد.

خبرگزاری رسمی سودان (سونا) اعلام کرد این تصمیم رئیس جمهوری در جهت هدفمندسازی هزینه ها با توجه به اوضاع اقتصادی و افزایش کارایی در وزارت خارجه صورت گرفته است.

بر اساس دستور البشیر،13 نمایندگی سیاسی سودان تعطیل می شود، در هفت سفارتخانه نیز تنها یک سفیر حضور خواهد داشت، چهار کنسولگری تعطیل می شود و حداکثر ماموریت دیپلمات ها در خارج نیز سه سال خواهد بود.

رئیس جمهوری سودان همچنین دستور لغو پست وابسته اقتصادی و بازرگانی را صادر کرده و همه دفاتر وابسته اقتصادی و بازرگانی این کشور جز وابستگی اقتصادی در ابوظبی تعطیل می شود.

بر اساس این تصمیم ، تنها در سه سفارتخانه رایزن مطبوعاتی حضور خواهد داشت و این پست در بقیه سفارتخانه های این کشور تعطیل می شود.

مقام های سودانی به نام کشورهایی که در آن سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور تعطیل می شوند، اشاره ای نکرده اند.

«ابراهیم غندور» وزیر خارجه سودان که دو هفته پیش برکنار شد، گفته بود دولت از هفت ماه پیش حقوق دیپلمات ها و سفیران را پرداخت نکرده است.گفته می شود دلیل اصلی برکناری غندور نیز فاش کردن این مساله در مجلس نمایندگان این کشور و انعکاس آن در رسانه ها بود.

سخنان وزیر خارجه پیشین سودان و همچنین تصمیم اخیر عمر البشیر برای کاهش تعداد سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور در خارج نشان می دهد بحران مالی در سودان بسیار جدی است و کار به جایی رسیده است که دولت ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی و سوخت ندارد و کنترل قیمت ارز نیز در بازار آزاد از دست دولت خارج شده است.

تورم در سودان طی چند ماه پیش ازمرز50 درصد گذشت، قیمت نان دوبرابر شده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در این کشور افزایش قابل توجهی یافته است و مردم برای خرید سوخت ناچارند در صف های طولانی بمانند.