سه نماینده مجلس ترکیه در پی جدال لفظی و درگیری فیزیکی مصدوم شدند

ایرنا
جدال لفظی میان دو نماینده مجلس در خصوص عملیات عفرین، منجر به درگیری فیزیکی نمایندگان احزاب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و حزب حاکم شده و به مصدومیت سه نماینده انجامید.

به نقل از روزنامه حریت، روز گذشته در صحن علی مجلس ملی ترکیه، سخنان محمود طغرل نماینده شهر وان و عضو حزب دموکراتیک خلق ها (ح.د.پ) علیه عملیات عفرین، فضای مجلس را متشنج کرد به طوری که لیلا شاهین اوستا نماینده شهر قونیه و عضو حزب عدالت و توسعه ضمن هجوم به طرف سخنران، عملیات سربازان ارتش در عفرین را مبارزه ای برای کشور و ملت ترکیه نامید.

به نوشته این رسانه، با شدت گرفتن جدال لفظی این 2 نماینده مجلس، درگیری فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم و حزب دموکراتیک خلق ها (ح.د.پ) در گرفت که در نتیجه آن 3 نماینده مجلس مصدوم شدند.


...