کشته و زخمی شدن ۲۹۹ غیرنظامی در خشونت‌های عراق در فوریه ۲۰۱۸

ایسنا
به موجب آماری که از سوی هیات یاری‌رسانی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) ثبت شده، در جریان عملیات تروریستی، خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه در ماه فوریه ۲۰۱۸ در عراق، ۹۱ غیرنظامی عراقی کشته و ۲۰۸ نفر مجروح شده‌اند.

این ارقام شامل غیرنظامیان عادی و سایر افرادی – از قبیل ماموران پلیس در حال ماموریت غیر رزمی، اعضای دفاع غیرنظامی، ماموران حفاظت شخصی، ماموران پلیس حفاظت از تاسیسات، و کارکنان آتش‌نشانی– می‌شود که در زمان فوت یا جراحت غیرنظامی محسوب می‌شدند.

از مجموع آمار مربوط به ماه فوریه، تعداد تلفات غیرنظامیان (بدون احتساب ماموران پلیس) ۸۶ نفر بوده است، و در عین حال ۲۰۲ غیرنظامی (بدون در نظر گرفتن ماموران پلیس) مجروح شده‌اند.

بیشترین میزان در استان بغداد با مجموع ۱۹۵ نفر (۴۹ کشته و ۱۴۶ زخمی) گزارش شده است. در رده‌های بعدی از نظر میزان تلفات، استان انبار با ۱۴ کشته و ۳۷ زخمی، و استان دیاله با ۱۲ کشته و ۱۱ زخمی قرار دارند.

سازمان ملل اعلام کرده که توانایی یونامی در احراز دقیق تلفات در برخی مناطق محدود است؛ در برخی موارد یونامی صرفا توانسته است وقوع بعضی حوادث را به طور ناقص احراز کند. بنا به این دلایل ارقام گزارش شده را باید حداقل آمار ممکن قلمداد کرد.