پارلمان ارمنستان رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کرد

پارلمان ارمنستان روز جمعه آرمن سرکیسیان 64 ساله نخست وزیر پیشین و سفیر کنونی این کشوردر بریتانیا را،به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور انتخاب کرد.

به گفته برخی رهبران اپوزیسیون، سرژ سرکیسیان رئیس جمهورکنونی در پی انتخاب جدید ممکن است به عنوان نخست وزیرتعیین شده همچنان در قدرت بماند.

سرژ سرکیسیان در سال 2008 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 19 ژانویه امسال آرمن سارکیسیان را برای جانشینی خود، در حزب حاکم جمهوری خواه نامزد کرد.

روش گزینش رئیس جمهور از طریق آراء مستقیم مردم در سال 2015درپی یک همه‌پرسی حذف شد و با ایجاد محدودیت‌ در اختیارات رئیس جمهور، قرار بر این شد که این مقام با رای سه چهارم یا رای اکثریت پارلمان ارمنستان انتخاب ‌شود.