نخست وزیر قزاقستان: پس از استقلال ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در قزاقستان جذب شده است

ایرنا
باکیتژان ساگینتایف نخست وزیر قزاقستان گفت : پس از استقلال ملی 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم به اقتصاد قزاقستان جذب شده است .

به گزارش خبرگزاری 'کازینفورم ' ساگینتایف طی سخنانی در جلسه هیات دولت به ریاست نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان در باره نتایج فعالیت های اقتصادی سال 2017 میلادی افزود: قزاقستان از نظر جذب سرمایه خارجی کشوری پیشقدم در منطقه است .
نخست وزیر قزاقستان گفت : در حال حاضر 25 درصد از سرمایه گذاری خارجی در صنایع تبدیلی ، 50 درصد نیز در سایر حوزه های غیر نفتی به کار گرفته می شود .

وی اجرای طرح توسعه میدان نفتی تنگیز با سرمایه 37 میلیارد دلاری شرکت شورون را موردی بی سابقه از نظر جذب سرمایه گذاری در جهان عنوان کرد .

نخست وزیر قزاقستان با اشاره به اینکه موج جدید سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور جذب می شود ، گفت : دولت اجرای توافقات حاصله با چین ، روسیه ، آمریکا ، ایران ، ژاپن ، کره جنوبی ، ترکیه و سایر کشورها به بهای کل 50 میلیارد دلار در باره توسعه ظرفیت های تولیدی را در کنترل دارد .

وی با اشاره به نتایج فعالیت های اقتصادی قزاقستان در سال 2017 میلادی گفت : سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی 4 درصد بوده و این شاخص بیشتر از طریق توسعه حوزه های غیر نفتی به دست آمده است .

به گفته ساگینتایف ، حجم گردش تجارت خارجی قزاقستان سال گذشته در مقایسه با یک سال قبل 25 درصد افزایش یافته و به 69.5 میلیارد دلار رسیده است .