استفاده از لاک پشت، آخرین ترفند دولت هند برای مقابله با آلودگی رود گنگ

ایرنا
دولت هند در تلاش برای مبارزه با آلودگی کشنده رودخانه گنگ که برای بخشی از جمعیت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفری این کشور دارای قداست است به استفاده از لاک پشت های گوشتخوار روی آورده تا شاید به کمک این حیوان بتواند از شر آلودگی ناشی از هزاران جسد شناور در آن خلاص شود.

به نقل از رسانه های هند، رودخانه گنگ در هند منبع اصلی تامین آب بیش از نیم میلیارد نفر از جمیعت این کشور است، اما همین رودخانه در عین حال منبع شیوع بیماری و آلودگی شدید برای بیش از یک میلیارد هندوی این کشور است که در آن استحمام می کنند تا از گناهانشان پاک شوند.

این رودخانه اما دیگر بزرگ نمی تواند نفس بکشد و نه تنها مایه زندگی برای طبیعت اطراف خود نیست، بلکه به یک مشکل بهداشتی عظیم برای دولت مرکزی هند تبدیل شده است.

در حال حاضر گنگ قابلیت پاک کنندگی خود را از دست داده، چون این رودخانه اکنون یکی از آلوده ترین آب راههای جهان است چون روزانه یک میلیارد گالن فاضلاب و پسمانده صنعتی به این رودخانه وارد می شود.

اقدامات جدید دولت هند برای مقابله با مشکل آلودگی این رودخانه از سال 2014 آغاز شده است. بر اساس برنامه مذکور، دولت وعده داد 3 میلیارد دلار آمریکا برای پاکسازی این رودخانه هزینه کند. اما این طرح تا کنون نتایج چندانی نداشته و تحقیقاتی که در سال 2017 انجام شد ثابت کرد که تنها 205 میلیون دلار صرف این برنامه شده است.

دولت در همین راستا ، برنامه های عجیبی را در دستور کار دارد.

یکی از این برنامه ها رهاسازی هزاران لاک پشت گوشت خوار برای مقابله با 200 تُن جسد نیمه خاکستر شده که هندوها هر ساله از شهر بنارس به این رودخانه میریزند تا انتشار یک سرود پاپ ملی درباره این رودخانه که احساسات وطن دوستانه مردم را برانگیزد را شامل می شود.

دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند که با طرح های جنجالی متعددی درگیر است، در صدد است تا پروژه پاکسازی این رودخانه را تا انتخابات عمومی سال 2019 به سرانجام برساند، اما کارشناسان معتقدند تلاش وی راه به جایی نخواهد برد.

کارشناسان درباره دلیل این ناکامی احتمالی، با اشاره به وخامت اوضاع اقلیمی در سرتاسر که همه کشورها را درگیر کرده است به اعتقادات مذهبی خاص اکثریت عظیم مردم این کشور اشاره می کنند که گنگ را بخش مهمی از مذهب خود می دانند. آنها حتی معتقدند با افزایش جمعیت این کشور وضعیت ممکن است حتی بدتر هم شود.