تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا؛ تامین دسترسی همه اروپایی‌ها به آب آشامیدنی

دویچه وله
طبق منشور اتحادیه اروپا دسترسی به آب آشامیدنی مناسب حق همگانی است. برخی از انجمن‌های مدنی انتقاد کرده‌اند که برخی از شهروندان کم‌درآمد به آب مناسب دسترس ندارند. کاهش مصرف بطری‌های پلاستیکی همه جزیی از هدف این منشور است.
کمیسیون اتحادیه اروپا یک سند راهبردی ارائه داده است که کشورهای عضو را موظف می‌کند برای همه شهروندان آب آشامیدنی مناسب فراهم کنند.

بنا به این مصوبه در همه کشورهای "اتحادیه اروپا" باید مخازن و لوله‌کشی بهبود یابد تا هرگونه نگرانی در مورد آب جاری در شبکه‌های شهری برطرف شود.

افزون بر این دولت‌ها موظف هستند در معابر عمومی برای استفاده همگان شیر آب نصب کنند.

در کشورهایی مانند آلمان، به گفته مسئولان محیط زیست کشور، هیچ نگرانی از بابت آب آشامیدنی وجود ندارد، اما در برخی از کشورهای اروپایی، لایه‌های کم درآمد همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند.