قزاقستان نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار برای مقابله با تروریسم اختصاص داد

ایرنا
دولت قزاقستان درصدد است در پنج سال آینده بیش از 286 میلیارد تنکه (نزدیک به 900 میلیون دلار ) برای اجرای برنامه دولتی مقابله با افراطی گری و تروریسم در این کشور اختصاص دهد .

پایگاه خبری ' آسیای مرکزی ' روز چهارشنبه از تهیه یک پیش نویس برنامه دولتی برای مقابله با افراطی گری و تروریسم در قزاقستان خبر داد و نوشت مذاکرات علنی در مورد این پیش نویس تا 6 فوریه ( 17 بهمن ماه ) جاری در پارلمان این کشور ادامه خواهد یافت .

دولت قزاقستان در نظر دارد برنامه مقابله با افراطی گری و تروریسم را از محل بودجه عمومی و نیز از دیگر منابع مجاز تامین مالی کند .

این برنامه دولتی از سوی کمیته امنیت ملی قزاقستان اجرا خواهد شد و در عین حال برخی نهادهای دولتی از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و نهاد دولتی مبارزه با فساد اداری مسئولیت اجرای آن را بعهده خواهد داشت .

قزاقستان یکی از کشورهای فعال در مبارزه با گروه های تروریستی بین المللی از جمله داعش به شمار می رود .

بر اساس فرمان رییس جمهوری قزاقستان برنامه دولتی مبارزه با تروریسم و افراطی گری دینی در سال های 2013تا 2017 میلادی در این کشور تدوین و مورد اجرا گذاشته شده است .

همچنین نیروی ویژه مبارزه با تروریسم در این کشور تشکیل شده است .