روسیه میزان همکاری با آمریکا در پیمان "آسمان باز" را کاهش داد

ایرنا
روسیه از اول ماه ژانویه 2018 (یازدهم دیماه) تعداد فرودگاه های قابل دسترسی برای هواپیماهای ناظر آمریکایی در پیمان «آسمان باز» را محدود خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت: اتهام آمریکا به روسیه مبنی بر نقض قرارداد آسمان باز را بی اساس می دانیم و از اول ماه ژانویه سال 2018 (روز دوشنبه هفته آینده) تدابیر جدیدی برای پاسخ به آمریکا اعمال می کنیم.

شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه به نقل از سخنان ماریا زاخارووا گفت: آمریکا با متهم کردن روسیه به نقض قرارداد آسمان باز به اقدامات یکجانبه متوسل شد تا حداکثر مشکلات را برای انجام ماموریت خلبانان روس در نظارت در آمریکا بوجود آورد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد: روسیه در پاسخ به این اقدام آمریکا به طرف آمریکایی اعلام کرد که برنامه توقف هواپیماهای این کشور در سه فرودگاه نظامی روسیه را لغو کرده است.

شبکه تلویزیونی روسی ار.ب.کا نیز در گزارشی به نقل از منبع آگاه دیپلماتیک – نظامی روس گفت: روسیه از 1 ژانویه 2018 تعداد فرودگاه های قابل دسترس برای هواپیماهای ناظر آمریکایی را که طبق قرار داد 'آسمان باز' می توانند از آنها استفاده کنند، محدود خواهد کرد.

این منبع آگاه تصریح کرد که چنین اقدامی پاسخ متقارن به تصمیم مشابه آمریکا از ماه ژانویه در قبال روسیه است. آمریکا همچنین قصد دارد آسمان آلاسکا و هاوایی را برای هواپیماهای ناظر روسیه ببندد و برد پرواز را محدود کند.

پیمان آسمان باز در سال 1992 با ابتکار جرج بوش رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا پیشنهاد و امضا شد که بر اساس آن پروازهای نظارتی هوایی غیرنظامی بر فراز آسمان کشورهای عضو این معاهده صورت می‌گیرد تا گستردگی و شفافیت فعالیت‌های نیروهای نظامی کشور های عضو مورد بررسی قرار گیرد. 34 کشور عضو این پیمان هستند.