هشدار بانک جهانی درباره افزایش رکود اقتصادی در پاکستان

ایرنا
بانک جهانی در گزارشی نسبت به گسترش رکود اقتصادی و افزایش تورم در این سال در سال میلادی آینده هشدار داد.

بر اساس خبر روزنامه اردو زبان جنگ پاکستان، در بیانیه بانک جهانی ضمن اشاره به ناکامی های دولت پاکستان برای پرداخت بدهی های خارجی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد این کشور، پبش بینی شده است که میزان تورم و گرانی در پاکستان در سال آینده به 6 درصد افزایش یابد.

میزان تورم در کشور پاکستان در ماه اکتبر 2017 - مهرماه سال جاری - 3.9 درصد و معدل تورم در این کشور 5 درصد می باشد.

در آمار بانک جهانی آمده است:بر اساس شاخص های آماری، میزان نرخ رشد اقتصادی پاکستان در سال آینده میلادی - 2018- تغییری نکرده و 5.5 درصد خواهد بود.