موگرینی پس از بازگشت از آمریکا: در برجام می‌مانیم اما نگران برنامه موشکی ایران هستیم

صدای آمریکا
فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از بازگشت از آمریکا با تاکید بر پایبندی غرب به توافق هسته ای ایران، از برنامه موشکی ایران و سیاست های این کشور در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
اوگفت که در دیدارهایش با مقامات واشنگتن، در مورد نگرانیهای مشترک این بلوک اروپایی مربوط به برخی از اقدامات ایران در منطقه مذاکره کرده است.
موگرینی می گوید با آمریکایی درباره نگرانی از برنامه موشکی ایران موافق است
وی گفت: ما در اتحادیه نگرانیهای شدیدی نسبت به برنامه های موشکی و برخی از سیاستهای ایران در منطقه بویژه آنچه مربوط به جنگ در یمن و سوریه می شود داریم.

هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا افزود: ما آشکارا به آمریکاییها گفتیم که که باید به این مسائل خارج از توافق اتمی که صرفا در مورد مسائل هسته ای است، رسیدگی شود. برای اتحادیه اروپا، ادامه اجرای مفاد کنونی برجام با اهمیت است و مذاکره مجدد درباره محتوای آنرا ناممکن می دانیم. شما نباید توافقی که در حال در چارچوب اهدافش در حال اجراست را تغییر بدهید.
خانم موگرینی در ادامه گفت که اتحادیه اروپایی آمادگی دارد که خارج از برجام با آمریکا برای مقابله با رفتارهای مخرب ایران همکاری کند.