موگابه معاون و جانشین احتمالی‌اش را علنا تهدید کرد

ایسنا
رئیس‌جمهور زیمبابوه در یک راهپیمایی به طور آشکار معاونش و جانشین احتمالی‌اش را به اخراج تهدید کرد. این در حالی است که برخی با سردادن شعارهایی مخالفت و اعتراض خود را از حضور همسر رئیس‌جمهور در عرصه سیاسی اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه، رئیس‌جمهور ۹۳ ساله زیمبابوه با تنش‌هایی در حزب حاکم درباره جانشین احتمالی پس از وی مواجه شده است.

در این میان امرسان منان گاگوا، معاون رئیس‌جمهور که به لقب "کرکودیل" معروف است در بحث کاندیداها قرار دارد.

در این میان گریس موگابه که ۴۱ سال از همسرش جوان‌تر است با افزایش فعالیت‌هایش در میان عموم به دنبال گام گذاشتن در عرصه سیاسی است تا بتواند در معاونت ریاست جمهوری حضور یابد.

منان گاگوا از سوی وفاداران موگابه به زیر سوال بردن رئیس‌جمهور متهم شده است.

در حال حاضر منان گاگوا ۷۵ ساله در سال ۲۰۱۴ به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد و به عنوان جانشین احتمالی موگابه دیده می‌شود.

موگابه در سخنرانی خود در این گردهمایی این سوال را مطرح کرد: ما به نام منان گاگوا مورد توهین و بدنامی قرار گرفته‌ایم آیا من با انتخاب وی به عنوان معاونم اشتباه کرده‌ام‌.

وی ادامه داد: اگر من با این انتخاب اشتباه کرده‌ام به من بگویید من وی را هرچه زودتر برکنار خواهم کرد. من از کسی نمی‌ترسم. شما حتی می‌توانید اینجا تصمیم بگیرید.

در این میان به هنگام حضور گریس موگابه برخی با سر دادن شعارهایی نظیر "تو چیزی نمی‌دانی، تو بسیار جوانی"، "ما از آنچه که انجام می‌دهی نفرت داریم"، مخالفت خود را با حضور همسر موگابه در عرصه سیاست اعلام کردند اما گریس موگابه نیز به معترضان اعلام کرد: من قدرتمند هستم و توجهی به شما ندارم. حتی ممکن است من معاون رئیس‌جمهور شوم آیا مخالفتی در این باره وجود دارد؟