اسپانیا در صدد بازداشت پوجدمان است

بی بی سی
قاضی دادگاهی در مادرید برای کارلس پوجدمان، رهبر برکنار شده کاتالونیا و چهار تن از همکاران او حکم دستگیری در اروپا را صادر کرده است.

آقای پوجدمان و این ۴ نفر در بلژیک هستند و حاضر نشدند در جلسه دادگاه عالی که امروز (پنجشنبه ۲ نوامبر/۱۱ آبان) برای پاسخگویی به اتهامات ناشی از اعلام یکجانبه استقلال در این منطقه برگزار شده بود، شرکت کنند.

وکیل آقای پوجدمان گفته است: موکلش با دادگاه همکاری خواهد کرد اما فضای سیاسی کنونی اسپانیا "نامساعد است".

کارلس پوجدمان گفته است که اتهاماتی که علیه او وارد شده "انگیزه سیاسی" دارد و او این محاکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
دیگر اعضای عزل شده دولت محلی کاتالونیا امروز در دادگاه عالی در مادرید حاضر شدند و قاضی، برای هشت نفرشان، حکم بازداشت صادر کرد.

مقامات قضایی خواسته‌اند این افراد در بازداشت بمانند چون در صورت آزادی با قید وثیقه، این احتمال وجود دارد که از کشور خارج شوند. در جلسه امروز دادگاه پانزده تن از مقامات منطقه کاتالونیا به اتهامات وارد شده از سوی دادستانی اسپانیا در ارتباط با اعلام یکجانبه استقلال پاسخ دادند. طبق قوانین دادرسی در اسپانیا، جرایم مهم در دادگاه ملی رسیدگی می‌شود. شماری از اعضای دولت، رئیس و چند تن از نمایندگان پارلمان محلی از جمله کسانی هستند که به دادگاه احضار شدند.

جلسه امروز دادگاه به این منظور تشکیل شد که قاضی تصمیم بگیرد که آیا اتهاماتی که از سوی دادستانی وارد شده است قابل پیگرد قضایی است و در چنین صورتی، رویه رسیدگی به آنها را مشخص کند. این جلسه فردا - جمعه - هم ادامه خواهد یافت و عمدتا با پرسش از متهمان و دادستانی اختصاص خواهد داشت.