نئونازی‌ها در تنسی آمریکا رژه رفتند

رادیوزمانه
چند صد عضو گروه‌های نژادپرست و مهاجرستیز در دو شهر ایالت تنسی آمریکا راهپیمایی برگزار کردند و خواستار اخراج مهاجران و پناهجویان شدند.

برخی از نژادپرستان کلاه ترامپ را، اینبار به رنگ تیره بر سر داشتند

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، حدود ۳۰۰ تن از برتری‌طلبان سفیدپوست و نئونازی‌ها شنبه ۲۸ اکتبر/ ششم آبان، در دو شهر کوچک شلبیویل و مورفریزبورو در ایالت تنسی علیه اسکان پناهجویان راهپیمایی کردند.

حکومت محلی این ایالت اوایل امسال از دولت فدرال به دلیل طرح اسکان پناهجویان در آنجا شکایت کرده بود.

این گروه‌های راست افراطی با شعار «جان سفیدها ارزش دارد»، واکنشی به «جان سیاهان ارزش دارد» به خیابان‌ها آمدند. برخی از آنها شعار دوران نازی‌های آلمان، «خاک و خون» را سر می‌دادند:

عده‌ای نیز کلاه‌های «عظمت دوباره به آمریکا ببخش»، شعار اصلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده را بر سر داشتند. آنها فریاد می‌زدند: «یک ملت، مرزهای بسته؛ از امروز اخراج [مهاجران] را آغاز می‌کنیم.»

شمار مشابهی از تظاهرکنندگان ضدنژادپرستی نیز تظاهرات مشابهی در این دو شهر برپا کردند. بین دو طرف در شلبیویل درگیری‌هایی رخ داد.

بنابر گزارش‌ها تنها یک تن از اعضای گروه‌های نژادپرست از سوی پلیس دستگیر شد.

تظاهرات ضدنژادپرستان علیه راهپیمایی برتری‌طلبان سفیدپوست

بسیاری از گروه‌های حاضر در این دو تظاهرات در تظاهرات مشابهی اوت امسال در شارلوتزویل گرد آمده بودند و آنجا کلاه‌های قرمزرنگ ترامپ را بر سر داشتند. این تظاهرات به نگرانی‌ها از رابطه رئیس‌جمهوری با گروه‌های راست‌ افراطی در آمریکا دامن زد.

ترامپ پس از کشته‌شدن یکی از فعالان ضدنژادپرستی بر اثر خشونت برتری‌طلبان سفیدپوست در شارلوتزویل، ضمن محکوم کردن راست‌گرایان افراطی، چپ‌گرایان و فعالان ضدنژادپرستی را نیز به خشونت متهم کرد؛ کسانی که برای اعتراض به نئونازی‌ها تجمع کرده‌بودند.