تظاهرات هزاران دانش‌آموز در پاراگوئه

ایرنا
هزاران دانش آموز پاراگوئه ای با انجام یک راهپیمایی در آسونسیون پایتخت کشور، بار دیگر خواستار انجام اصلاحات در نظام آموزشی پاراگوئه شدند.

به گزارش شبکه تله سور، دانش آموزان در این تظاهرات که دیروز سه شنبه (به وقت محلی) برگزار شد، پیامی جدی به ' انریکه ریرا' وزیر آموزش این کشور دادند مبنی بر اینکه بر خواستشان برای اعمال اصلاحات جدی در بخش آموزش این کشور پافشاری می کنند.

دانش آموزان معترض در سومین راهپیمایی اعتراض آمیز خود فهرستی از خواست های خود را به وزارت آموزش و علوم این کشور برای اصلاحات در بخش آموزش ارائه دادند که از جمله آنها درخواست افزایش هزینه ها در بخش آموزش است.

فدراسیون ملی دانش آموزان دبیرستانی پاراگوئه خواستار بودجه بیشتر برای تاسیسات زیربنایی مربوط به آموزش، تغذیه ها مکمل دانش آموزان و دسترسی بیشتر به تجهیزات فنی پیشرفته است.

'کارلوس کولارته' سخنگوی این سازمان گفت که وی مطمئن است که مقامات این کشور به این درخواست ها گوش فرا خواهند داد.

پاراگوئه حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بخش آموزش سرمایه گذاری می کند که بسیار پایینتر از میزان متوسط هفت درصدی است که سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) برای این بخش در بودجه کشورها تعیین کرده است.

راهپیمایان همچنین خواستار افزایش حقوق معلمان و کمک های مالی دولتی برای خرید ابزارهای فنی پیشرفته توسط مدارس شدند.

دبستان ها و دبیرستان ها در سراسر پاراگوئه بشدت به نوآوری و فناوری های بهتر و همچنین بودجه برای اقدامات فوری در جهت برآورددن نیازهای دانش آموزان نیاز دارند.

چند روز پیش نیز دانش آموزان در این کشور دست به اعتصاب زدند و دانش اموزان حدود 120 مدرسه در خیابان ها راهپیمایی کردند و خواستار اعمال اصلاحات در نظام اموزشی این کشور شدند.

این در حالیست که معلمان پاراگوئه ای نیز پنجشنبه گذشته بطور جداگانه اعتصاب کردند و خواستار افزایش بیش از 30 درصدی حقوق خود شدند.