شکاف میان مزد و تورم کارگران آرژانتینی را به تظاهرات کشاند

ایلنا
صد‌ها هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری آرژانتین و معلمان و پرستاران روز گذشته در اعتراض به عدم جبران فاصله تورم و سطح دستمزدها و اثرات آن بر کاهش قدرت خرید به خیابان‌های بوینش آیرس پایتخت این کشور آمدند.

به گزاش ایلنا، صد‌ها هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری آرژانتین و معلمان و پرستاران در اعتراض به عدم جبران فاصله تورم و سطح دستمزدها و اثرات آن بر کاهش قدرت خرید به خیابان‌های بوینش آیرس پایتخت این کشور آمدند.

پیش بینی می‌شود که این اعتراضات در روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد چرا که شمار زیادی از معترضین تاکید دارند که تا دولت وعده‌های خود را در این خصوص عملی نکند از خیابان‌ها نمی روند.

جمعی از معترضین که در خیابان‌های بوینس آیرس حضور داشتند به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که سطح تورم در آرژانتین هم اکنون چیزی در حدود ۴۰ درصد است اما دولت اهتمامی در جهت جبران فاصله دستمزدها و سطح تورم از خود به خرج نداده است.

غالبا اتحادیه‌های کارگری آرژانتین در طرح مطالبات صنفی کارگران یکصدا نیستند اما این بار بدون در نظر گرفتن این ملاحضات به خیابان‌ها آمدند.