قطر دادستان اسبق آمریکا را به عنوان وکیل خود استخدام کرد

خبرگزاری مهر
مقامات قطری با پرداخت ۲.۵ میلیون دلار به «جان اشکرافت» دادستان اسبق آمریکا وی را به عنوان وکیل خود برای اثبات برائت دوحه از اتهامات وارده به آن از سوی کشورهای عربی، استخدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات قطری «جان اشکرافت» دادستان کل اسبق آمریکا را به عنوان وکیل خود برای اثبات برائت دوحه از اتهامات وارده به آن از سوی کشورهای عربی، استخدام کرد.

بر اساس این گزارش، دولت قطر برای یک ماه و نیم فعالیت اشکرافت مبلغ ۲.۵ میلیون دلار به وی پرداخت می کند.

مأموریت اشکرافت اثبات بی گناهی قطر در حمایت مالی از تروریسم است. شرکت وکلای تحت امر وی نیز مسئولیت اثبات اقدامات قطر در مبارزه با تروریسم را دارد.

گفتنی است، اشکرافت از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ به مدت چهار سال در سمت دادستانی کل آمریکا فعالیت داشت.