خطاهای فاجعه‌بار ترزا می از نظر مفسران

دویچه وله
نخست‌وزیر بریتانیا زیر رگبار انتقاد مفسران روزنامه‌های جهان قرار دارد. ترزا می با تجدید انتخابات پارلمانی دست به یک قمار بزرگ سیاسی زد و بازی را باخت. نخست‌ وزیر بریتانیا یک نکته را ندید و آن اینکه او مارگارت تاچر نیست.
مفسر روزنامه لهستانی "رزکزپوس‌پولیتا" به خطای اصلی و مهم ترزا می‌اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ترزا می یک خطای فاحش مرتکب شد. او فراموش کرد که مارگارت تاچر جدید بریتانیا نیست، بلکه نخست‌وزیری است که تنها به طور تصادفی به این مقام رسیده است. پس از آنکه بوریس جانسون، سخنگوی اصلی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از پذیرش مسئولیت اداره کشور سر باز زد، محافظه‌کاران ترزا می را برگزیدند و آن هم به این علت که ترزا می موضع روشن و شفافی درباره خروج از اتحادیه نداشت و در عین حال کس دیگری هم در کار نبود.»
شخصیت ناپایدار
مفسر روزنامه "دنیک ان" چاپ اسلواکی بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی ترزا می توجه کرده است. او می‌نویسد: «ترزا می تا پیش از برگزاری رفراندوم خواستار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. اما پس از رفراندوم، نه تنها وظیفه نخست وزیری را پذیرفت، بلکه حتی به مدافع سرسخت خروج بریتانیا از این اتحادیه بدل شد. از منظر حرفه‌ای شاید این تغییر قابل فهم باشد، اما این امکان منتفی نیست که بخشی از مردم این تغییر مواضع را نوعی محاسبه‌گری و حرص و طمع به کسب قدرت ارزیابی کرده باشند و آن را نوعی فقدان باورپذیری و ثابت قدمی او بدانند. موضوعی که حداقل در مورد رقیب او در انتخابات، یعنی جرمی کوربین از حزب کارگر صدق نمی‌کند.»

ترزا می ‌و دیوید کامرون

روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" خطای ترزا می، نخست وزیر بریتانیا را با خطای دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین این کشور مقایسه می‌کند و می‌نویسد: «دو نخست وزیر، دو تصمیم، دو تصمیمی که زیر پای هر دو را خالی کرد."