پخش بدون مجوز خطبه های نماز جمعه در شبکه های کردستان عراق ممنوع شد

ایرنا
وزارت فرهنگ اقلیم کردستان عراق در نامه ای به شبکه های تلویزیونی، پخش مستقیم خطبه های نماز جمعه در کردستان عراق را بدون موافقت این وزارتخانه و وزارت اوقاف و امور دینی ممنوع اعلام کرد.

براساس بیانیه ای که از سوی وزارت فرهنگ اقلیم صادر شده، آمده است، در راستای کنترل سخنرانی خطیبان نمازجماعات مساجد در اقلیم کردستان عراق این تصمیم گرفته شده است.

مریوان نقشبندی مسئول روابط بین المللی وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کردستان عراق اخیرا به خبرنگار ایرنا در اربیل گفته بود که برای دور کردن مردم از خطبه های تند ونزدیک به تفکرات تکفیری ها ، دو وزارت اوقاف و فرهنگ با همکاری ارگان های امنیتی در تلاش برای ساماندهی خطبه های نماز جمعه در مساجد هستند.

به گفته این مقام کرد عراقی، وجود شمار زیادی از تکفیری ها در مساجد اقلیم خطر تبلیغ برای تفکرات تروریستی را افزایش داده و ضروری است در این خصوص تصمیمات قاطعی گرفته شود.

این تصمیم بعد از آن گرفته شد که شماری از رسانه های وابسته به سازمان های نزدیک به تفکرات تکفیری ها در اقلیم کردستان عراق تعطیل شد.

مریوان نقشبندی همچنین با اشاره به تجریبات بالای ایران در مبارزه با تفکر تکفیری ها، از جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک و همکاری مشترک برای مقابله با تفکر تکفیری ها در اقلیم کردستان عراق، شده بود.