تجمع کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه


پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱
به گزارش هرانا، روز پنجشنبه ۴ آذر، گروهی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی، در مقابل ساختمان دفتر کعب عمیر نماینده مردم شوش، تجمع کردند.
کارگران معترض خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و شغلی خود هستند.