آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۸۱هزار نفر بیشتر است

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

وزیر بهداشت رژیم: از این پس واردات واکسن نخواهیم داشت، اولویت با تولیدات داخلی است و متکی به این تولیدات خواهیم بود