اعتصاب کارکنان ایران خودرو تبریز


چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱
روز چهارشنبه ۳آذر کارکنان ایران‌ خودرو تبریز برای دومین بار طی ۲۰روز اخیر در اعتراض به تبعیض و اختلاف چند برابری حقوقی کارکنان تهران و تبریز و عدم اعمال طبقه‌بندی مشاغل و سختی کار اعتصاب کردند.
طبق اعلام این کارکنان، اعتصاب تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت و آنها شبانه‌روز داخل شرکت تحصن خواهند کرد.