خیزش مردم شهرکرد برای سومین روز متوالی در اعتراض به غارت آب توسط مافیای حکومتی


سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱
مردم شهر کرد روز سه‌شنبه ۲ آذر سومین روز خیزش خود را در اعتراض به غارت آب توسط مافیای حکومتی در حالی برگزار کردند که مأموران سرکوبگر انتظامی تلاش کردند جلو تظاهرات مردم شهر کرد را بگیرند اما با مقاومت جوانان مواجه شدند و تظاهرات ادامه یافت.
مردم خشمگین شهر کرد شعار می‌دهند: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»، «آب را خون می‌کنیم» و «همشهری با غیرت حمایت حمایت»
در همین روز جمعی از کامیون‌داران استان چهارمحال و بختیاری در فرخ‌شهر با شعار «نه به انتقال غیرقانونی آب» با به صدا درآوردن بوق‌های خود و رژه با کامیون در خیابان‌های شهر مخالفت خود را با انتقال آب استان چهارمحال بختیاری به استان‌های مجاور نشان دادند.