تجمع کارگران معدن آسمینون منوجان در محور منوجان_بندرعباس


سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

روز سه‌ شنبه ۲ آذر، گروهی از کارگران معدن آسمینون منوجان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محور منوجان_بندرعباس دست به تجمع زدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، این کارگران پیشتر نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان به مدت ۴ روز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.