تجمع بیماران تالاسمی در شیراز


دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

روز دوشنبه ۱ آذر، شماری از بیماران تالاسمی در مقابل ساختمان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان فارس واقع در شیراز تجمع کردند.
بر اساس گزارش پیام خبر، تجمع این افراد در اعتراض به سیاست های دارویی وزارت بهداشت در تامین نکردن داروی آهن زدا صورت گرفته و معترضان علیه مسئولان وزارت بهداشت شعار سر دادند و خواستار توضیح متولیان این وزارتخانه شدند.
رییس انجمن تالاسمی استان فارس در این تجمع گفت: مسئولین وزارت بهداشت بعد از گذشت ۶ ماه از نبود دارو هیچ جواب قانع کننده ای نمی دهند و خواست بیماران متقاضی داروهای آهن زدای اصلی را بی منطق و نامعلوم می دانند.
مصطفی احمدی افزود: در پی نبود بیش از شش ماه داروهای اصلی آهن زدا (دیسفرال و جیدنیو) و عدم پاسخگویی صحیح از سوی مسئولین وزارت بهداشت بیش از ۵۱۱ نفر از دوستان ما قربانی شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در این مدت مسئولان وزارت بهداشت اقدام موثری در تامین دارو نداشته اند، تصریح کرد: بیماران تالاسمی استان فارس امروز به شکلی نمادین در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند تا صدای تمامی بیماران تالاسمی کشور را به گوش مسئولان برسانند زیرا که قصد ما تجمع مقابل وزارت بهداشت بود اما به دلیل دوری مصافت و محدودیت های کرونایی ابتدا ترجیح دادیم با تجمع مقابل دانشگاه علوم پزشکی صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم، اما چنانچه به فریاد بیماران تالاسمی نشد ناچاریم برای رساندن صدایمان به گوش آنان تجمع بعدی را در تهران برگزار کنیم.