تجمع کارگران روغن نباتی فریکو سیرجان مقابل کارخانه


دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

روزدوشنبه اول آذر، کارگران روغن نباتی فریکو سیرجان برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق و4 ماه بیمه تکمیلی دست به تجمع مقابل کارخانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان دراستان کرمان زدند.
به گزارش ایرنا، درهمین رابطه مدیر این کارخانه گفت: بنا به برخی مشکلات از جمله مواد اولیه، در چندماه اخیر کارخانه تعطیل بوده اما وظیفه کارفرماست که حقوق و تمامی مزایای کارگران را پرداخت کند.
وی افزود: جلسه ای امشب با حضور مسئولان شهرستان و مدیران کارخانه برگزار و مشکلات پیگیری خواهد شد.