اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان


دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

از روز یکشنبه ۳۰ آبان‌، حدود ۲ هزار تن از کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان در محل کار خود دست اعتصاب زده و استخراج در این معدن را تعطیل کردند.
بر اساس این گزارش، اعتصاب این کارگران به دنبال اخراج ۶۰ نفر از فعالین کارگری این مجتمع صورت گرفته است.
روز یکشنبه ۳۰آبان کارگران شرکت‌های پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل و دیگر شرکت‌ها در اعتراض به اخراج ۶۰نفر از فعالین کارگری این مجتمع دست به اعتصاب زده و استخراج در این معدن را به کلی تعطیل کردند.
روز شنبه ۲۹آذر از کارت زدن حدود ۶۰نفر از کارگران جلوگیری شده بود و با اعلام پایان قرارداد به آنها، مانع از ورود این کارگران به محل کار شدند.
لازم به ذکر است که پس از اعتصاب ۳روزه کارگران مجتمع مس سونگون در ۱۴مهر که خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی و شرکت‌های اقماری معدن و دیگر خواسته‌های خود شده بودند، سعد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی مس، طی مذاکره با نمایندگان کارگران وعده تحقق خواست‌های کارگران و یکساله شدن قراردادها را اعلام کرده بود.
طبق آخرین خبرها کارگران شرکت‌های خدمات اکتشافی و پارس اولنگ هم به اعتصاب پیوسته‌اند. کارگران اخراج شده از فعالین کارگری شرکت و نمایندگان کارگران می‌باشند.