اعتصاب کارکنان سه کشتارگاه طیور در استان خوزستان

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

امروز دوشنبه یک آذر کارکنان کشتارگاه اهواز‌ در اعتراض به حقوق کم که به آنان می‌دهند، در مقابل سازمان صنعت و معدن خوزستان تجمع کردند. آنان پلاکاردهایی همراه داشتند که خواسته‌های خود را نوشته بودند.
بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان، کارکنان کشتارگاه‌های زرین، پرناز و البرز با توقف فعالیت‌های شغلی خود در کشتارگاه‌ها، در مقابل ساختمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارکنان معترض نسبت به دستمزد و مزایای پایین و معضلات معیشتی اعتراض دارند و خواهان افزایش حقوق دریافتی و رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.