کتک خوردن یک فضول دیگر رژیم خامنه ای در مشهد

ایران پرس نیوز(به گزارش خبرگزاری)
دوشنبه ۱ آذر۱۴۰۰-November 22, 2021


دخالت یک فرد تحت عنوان “امر به معروف” به نوع پوشش دو زن در یک خودرو در یکی از خیابان های مشهد، به بروز درگیری انجامید. با دستور معاون دادستان ثامن، ۸ شهروند بازداشت شدند. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، دخالت یک فرد تحت عنوان امر به معروف در شیوه پوشش دو شهروند در مشهد باعث بروز درگیری شد.

بر اساس این گزارش، پنجشنبه ۲۰ آبان ماه، فرد مضروب حین تردد در بولوار سجاد و عبور از مقابل خیابان بهارستان ۱۰ در مشهد، تحت عنوان “امر به معروف” در چگونگی پوشش دو شهروند زن در یک خودرو، که در آنجا حضور داشته است، دخالت کرده و این اقدام وی، منجر به درگیری با دو نفر از سرنشینان مرد شده است.

در این گزارش آمده است، به دنبال شکایت فردی که خود را “آمر به معروف” معرفی کرده به دستور معاون دادستان در دادسرای ثامن، مأموران پلیس امنیت اخلاقی ۸ شهروند را بازداشت کرده و پرونده آنها به دادسرای ثامن ارسال شد. خودروی این شهروندان نیز توقیف و به مقر انتظامی منتقل شده است.

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.