تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان


یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱
روز یکشنبه ۳۰ آبان ، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استان های اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان این صندوق در مرکز این استانها تجمع کردند.
به گزارش کانال تلگرام شورای بازنشستگان ایران, بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق و رفع مشکلات بیمه تکمیلی عنوان کردند.