تجمع خریداران زمینهای متعلق به سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی


یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

روز یکشنبه 30 آبان، جمعی از خریداران زمین های متعلق به سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درادامه اعتراضات شان نسبت به بلاتکلیفی دست به تجمع مقابل جهاد کشاورزی این استان درکلانشهر تبریز زدند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی صدا و سیما، تجمع کنندگان گفتند: سالها پیش زمینهای مجاور شهرک صنعتی سلیمی را با عنوان ویلایی خریداری کرده اند اما به علت ابطال سندشان امکان خرید و فروش ندارند.
آنها افزودند: برای حل مشکلشان بارها پیگیر موضوع از مسئولان قضایی و جهاد کشاورزی استان شده اند اما این درخواستها نتیجه ای نداشته است.
گفته می شود بیش از 20 سال پیش این زمینها را تعاونی مسکن سازمان جهاد کشاورزی استان تفکیک کرده و به کارکنان خود فروخته و اسناد آنها دست به دست شده است اما فردی با شکایت به تشکیلات قضایی و ارائه سند مالکیت این اراضی، سندهای در دست خریداران را باطل کرده است.
شنیده شده است تعداد کل زمین های واگذار شده به کارکنان جهاد کشاورزی 303 فقره بوده که بعدها خریداران آنها را تفکیک کرده و هم اکنون نزدیک دو هزار نفر اسناد این زمینها را دارند.