ادامه تجمع و تحصن کشاورزان اصفهان در پل‌ خواجو


یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱
کشاورزان و مردم اصفهان با تمام قوا به اعتراض‌های بر حق‌شان در بستر خشک زاینده‌رود که جمهوری اسلامی آمر و عامل این فاجعه محیط‌زیستی می‌باشد، ادامه داده و تجمع و تحصن‌شان تداوم دارد.
تجمع اعتراضی کشاورزان در اعتراض به کم‌آبی از ۱۷ آبان در بستر خشک زاینده رود آغاز شد و همچنان در همین مکان ادامه دارد.
مردم به‌همراه کشاورزان با سردادن شعار "زاینده رود را پس بده، به اصفهان نفس بده" خواهان تامین حقآبه و برگرداندن آب به بستر این رود هستند.
به گفته کارشناسان ازجمله دلایل خشکسالی رود زاینده‌رود که اصلی‌ترین منبع آبی کشاورزان اصفهان است، بهره‌برداری‌های ناصحیح و انتقال آب از سرچشمه این رود به استان یزد و کرمان و استقرار صنایع آب‌بر فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بوده است.
به اصفهان نفس بده، زاینده رود رو پس بده!
برخی منابع خبری گفته اند که نیروی انتظامی قصد برچیدن چادر کشاورزان از بستر زاینده رود را دارد و مردم اصفهان برای حمایت از کشاورزان در محل تجمع کرده اند