تجمع کارگران مجموعه پتروشیمی آبادان


شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

روز شنبه ۲۹ آبان، گروهی از کارگران مجموعه پتروشیمی آبادان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب کارگاه مرکزی واقع در محوطه این مجموعه، دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران خواستار تشکیل “شورای اسلامی کار” هستند و می‌گویند: بر اساس قانون، دولت ابتدای هر سال پایه حقوق و سایر سطوح و آیتم‌های کاری را افزایش می‌دهد، ولی در طی این سال‌ها تنها پایه حقوق کارگران پتروشیمی آبادان افزایش داشته است و سایر آیتم ها کماکان در همان سطح و مقدار گذشته مانده است.
بنابر این گزارش، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی نیز از دیگر مطالبات این کارگران بشمار می رود.