عضو پیشین مجلس خبر داد: واکسن ۵۵ میلیون تومانی کرونا در برخی بیمارستان‌های تهران

خبر فوری
نماینده پیشین مجلس گفت: در بعضی بیمارستان‌های تهران ۵۵ میلیون تومان پول می‌گیرند تا واکسن کرونا تزریق کنند؛ شرکت‌های خصوصی که هنوز اجازه واردات ندارند پس قطعا سهمیه دولتی را با رانت می‌فروشند.

نادر قاضی پور در گفتگو با خبر فوری بیان کرد: مجلس پیشین از وزیر امتیازاتی چون استخدام دکتر و داشتن اورژانس هوایی را گرفته؛ بطوری که نماینده با هلیکوپتر به حوزه انتخابی خود می‌رفته است.

وی مدعی شد: میلیارد‌ها تومان در اختیار نظام پزشکی قرار گرفت که بجای هزینه برای زیرساخت ها به افراد خاص واگذار شد.