گزارشی از تجمع بازنشستگان در رشت!


یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از ساعت 10 تجمع آغاز شد. 300 بازنشسته کم کم به تجمع پیوستند. بعد از چندین ماه برای اولین بار این همه نیروی پلیس را در محل تجمع حاضر شده بودند. جمعیت هر لحظه زیادتر می شد. چند نفر از افراد نیروی انتظامی با دوربین های کوچک بر روی سینه خود فیلم میگرفتند .در این هنگام یکی از بازنشستها با موبایل خود خواست فیلم بگیرد که پلیس شدیدن با آن برخورد کردند. جو بسیار امنیتی شده بود. ساعت حدود ۱۱ خانمها شروع به سردادن شعار:« فقط کف خیابان بدست میاد حق مان» را کردند بعد از حدود ۱۰ دقیقه شعار ۳ پلیس بمیان جمع آمدند و دستور متفرق شدن را دادند. ولی در عوض شعار ها تندتر شد:« ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم» حدود نیم ساعت از شعار دادن گذشته بود که یکی از لباس شخصی ها گفت: به دوستانتان بگوئید شعار ندهند مدیرکل می خواهد حرف بزند. شعار قطع شد. بازنشستگان دور مدیر کل حلقه زده بودند که چند نفر در یک خط با سرعت بطرف مدیر کل رفته و یکی از بازنشستگان را گرفتند. تلاش بازنشسته ها برای آزادی همکارانشان موثر واقع نشد. بازنشستگان در حال مذاکره برای آزادی دوستانشان بودند که باز هم چند نفر دیگر را با خشونت بسیار زیاد سوار ون کردند. بتزنشسته ای به طرف مدیر کل رفته و اعلام کرد:« شما مسئول این گرفتاری هستید اگر بلایی بر سر دوستان ما بیایید شما باید پاسخگو باشید شما با دزدیهایتان نیرنگهایتان باعث شدید که پای ما به اینجا کشیده شود و حالا دوستان ما گرفتار بی تدبیری شما شدند» همه بازنشستگان دور ماشین را گرفته و خانمها زیر چرخ ماشین نشستند بالای سرشان هم حدود ۲۰ نفر از بازنشسته ها گرد آمده بودند. هرچه خواستند ماشین را حرکت بدهند نشد ولی حدود ۲۰ متر ماشین حرکت کرد ولی در همین حال باز چند نفر از بازنشسته ها بازداشت شدند. تلاش دوباره بازنشسته ها با اسپری پاسخ داده شد که باعث سوز چشم و دهان و سرفه مدام گردید. خانمها با آن همه فشار دوباره جیغ میزدند:« جلو ماشین را بگیرید» که ناگهان هورای بازنشستگان بلند شد و همه بازنشستگان را آزاد کردند.
باید اقرار کنیم که خانمها بسیار شجاع تر از ما آقایان هستند .درود بر شرفشان

ارتباط با ادمین@Sfelezkaran :
کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
Telegram (https://telegram.me/sfelezkar)