تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس اوراق بهاداریکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

روز یکشنبه ۲۲ فروردین، تعدادی از سهامداران حقیقی در اعتراض به ریزش بازار و زیان‌های وارده به آنها، در مقابل شرکت بورس اوراق بهادار در سعادت‌آ‌باد تهران تجمع کردند.
به گزارش فارس، تجمع این سهامداران به دلیل ریزش مداوم شاخص‌های بورس و زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه سرمایه آنها شده است، صورت گرفته است.