طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی در دستور کار مجلس

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی خبر داد....