تجمع نیرو‌های تعدیل شده آتش نشانی شهرکرد


شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۰ آوریل ۲۰۲۱

روز شنبه ۲۱ فروردین، شماری از نیرو‌های تعدیل شده آتش نشانی شهرکرد، در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود، مقابل ساختمان استانداری، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش تابناک، بیش از ۳۰ نفر نیروی آتش نشانی ۳ سال پیش از طریق آزمون های کتبی و شفاهی در این سازمان در شهرکرد پذیرفته شدند که به گفته شاهدان عینی پس از یک سال کاری، با تاکید رئیس آتش نشانی وقت به مدت دو ماه از کار برکنار و دوباره به کارشان بازگشتند،. اما در حال حاضر یک سال و نیم است که وضعیت کاری آنها بلاتکلیف مانده است.
پیگیری این افراد از طریق شهرداری شهرکرد و شورای شهر به جایی نرسیده اما فرمانداری شهرکرد مصوبه ای در به کارگیری مجدد آن ها داشته که هنوز وضعیت کاری این افراد نامشخص است.