آغاز تولید انبوه سانتریفیوژ IR۶ وIR۵ با سو ۱۰ و تست مکانیکی IR۹ با سو ۵۰

ایسنا
تولید انبوه و کامل زنجیره ۱۶۴ تایی ماشین ای ار ۶ و زنجیره ۳۰ تایی ماشین ای ار ۵ با سو ۱۰ و زنجیره ۳۰ تایی ماشین ای ار ۶s با سو ۶ و تست مکانیکی ماشین ای ار ۹ با سو ۵۰ در سایت غنی سازی نطنز با دستور رئیس جمهور آغاز شد.

مسئول این پروژه در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای در پاسخ به این سوال رئیس جمهور که اگر بخواهیم یک ماشین را برای غنی سازی ملی انتخاب کنیم کدام را انتخاب می کنید؟ گفت: با توجه به تست های مختلف ای ار ۶ با توجه به تمام فرایندها به لحاظ پایداری مکانیکی و غیره بهترین ماشین برای صنعتی شدن است.

وی ادامه داد: اطمینان می دهم تمام ماشین ها توانمندی‌شان در داخل قابل لمس و مشهود است و بدون اتکا می توانیم آنها را صنعتی کنیم.

وی گفت ماشین ای ار ۶ یک زنجیره کامل است. اما ماشین ای ار ۶s یک زنجیره شاهد است و هنوز به تست نیاز دارد.

وی گفت ماشین ای ار ۶ نسبت به نسل اول ده برابر تولید گاز را بالا می برد از نظر دوام تمام تست ها نشان می دهد پایدار است و زنجیره پایداری خواهد بود.
...
آغاز تست مکانیکی ماشین سانتریفیوژ IR۹ با توان جداسازی Kg SWU/year۵۰. ماشین IR۹ ماشینی فوق بحرانی و پیشرفته ترین ماشین جمهوری اسلامی ایران است که به حول و قوه الهی تا به حال دو نمونه از این ماشین تولید شده و مراحل تست تک ماشین با موفقیت به پایان رسیده است.