تجمع اعتراضی کارگران واگن سازی زرند/ نارضایتی حقوقی کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند


کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن
پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ – ۸ آوریل ۲۰۲۱

امروز 3 روز است که جمعی از کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند به دلیل نارضایتی از میزان حقوق دریافتی و به نشانه اعتراض در ورودی این مجموعه تجمع کرده‌اند و معتقدند که مدیرعامل سابق شرکت به تعهدی که پیش از سال برای افزایش حقوق داده بود عمل نکرده است.
دروغ های رئیس اداره کار زرند
“علیرضا ابراهیمی” رئیس اداره کار زرند در این باره بیان داشت: اعتراض این کارگران به دلیل توقع آن‌ها فراتر از قانون و حقوق اداره کار می‌باشد و این کارخانه در حال حاضر هیچگونه عقب‌افتادگی حقوق و پرداخت عیدی و پاداشی ندارد و این کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی معتقدند که باید حقوق آن‌ها بیش از این باشد که این موضوع یک خواسته داخلی و درون‌سازمانی است و ان‌شاالله به زودی حل خواهد شد.
لازم به ذکر است کارگران هم اکنون سنوات سال 99 و عیدی سال 99 و نزدیک به ۳ماه حقوق عقب افتاده دارند