تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دستکم در 22 شهر


چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – ۷ آوریل ۲۰۲۱
روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۱۹ شهر از جمله شاهرود، تهران، رشت، خرم‌آباد، کرج، کرمان، اردبیل، اندیمشک، قزوین، ساری، اهواز، اصفهان، دزفول، کرمانشاه، مشهد، ایلام، یزد، تبریز، نیشابور، اراک، شوش و شوشتر مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.
به هرانا، تجمع بازنشستگان در تهران، با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است.
بازنشستگان معترض، ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی، شعارهایی از قبیل “ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم ”، “کشتی بازنشسته، به خاک و خون نشسته” و “حاصل کار دولت غارت پول ملت” را "وعده وعید کافیه سفره ما خالیه"
"ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم"
"معیشت حق مسلم ماست"سر دادند.
بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.
پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.