تجمع فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق در تهران


چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – ۷ آوریل ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۱۸ فروردین، تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان مجلس، تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش ایسنا، فارغ‌التحصیلان معترض، خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به موضوع رفع انحصار از وکالت، سردفتری و کارشناسی شدند.