ادامه تجمع کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند


چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – ۷ آوریل ۲۰۲۱

زنجیره انسانی دانشجویان در شهر بیرجند در خراسان جنوبی مقابل دانشگاه صنعتی خراسان جنوبی
دور جدید تجمعات اعتراضی کارکنان،اعضای هیئت علمی ودانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند نسبت ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند که از روز شنبه 14 فروردین آغاز شده است کماکان ادامه دارد.
به گزارش فارس، روزهای سه شنبه وچهارشنبه 17 و18فروردین هم کارکنان،اعضای هیئت علمی ودانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند باتشکیل زنجیره انسانی وبرپایی تجمعات در این واحد آموزش عالی دراستان
یکی از دانشجویان معترض گفت: دانشجویان از روز اول با این طرح مخالف بوده‌اند و تا توقف کامل آن به مخالفت خود ادامه خواهند داد.
وی با بیان اینکه طرح ادغام دانشگاه صنعتی تیشه به ریشه حوزه آموزش عالی در استان و دانشگاه صنعتی می‌زند، افزود: یکی از اشکالات مهم این طرح انجام نشدن کار کارشناسی و بررسی‌های لازم برای اجرای آن است و این موضوع را همه مسؤولان استانی نیز اعلام کرده‌اند.