صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در ایران امسال ۲.۵ درصد افزایش میابد

صدای آمریکا
چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰- April 7, 2021


گزارش جدید صندوق بین المللی پول که درباره رشد اقتصاد جهانی به تازگی منتشر شده، درباره ایران می‌گوید نرخ تورم فعلی که حدود ۳۶.۵ درصد است، تا پایان سال به ۳۹ درصد می‌رسد. براساس جدولی که در این گزارش منتشر شده، تورم ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶.۵ درصد بود و در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد خواهد رسید. ارزیابی این نهاد برای سال ۲۰۲۲، نرخ تورم ۲۷.۵ درصد است.

ایران در یک دهه اخیر شاهد رشد زیاد تورم بوده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین به نرخ بیکاری در ایران اشاره شده و آمده که نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد در سال گذشته امسال به ۱۱.۲ درصد و در سال آینده میلادی به ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.