تجمع معلمان فارغ التحصیل دانشسراها در شیراز، بوشهر، کرج، أصفهان، گرگان


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱
روز سه‌شنبه ۱۷فروردین معلمان فارغ‌التحصیل دانشسرایی معترض به حذف سنوات فاصله خدمتی که در طرح بازنشستگی آنها مشکل ایجاد کرده است تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش کانال صنفی معلمان ایران، آنها روی پلاکارد بزرگی نوشته بودند: ما معلمان فارغ‌التحصیل دانش‌سرا اعتراض شدید خود را نسبت به حذف سنوات فاصله خدمتی اعلام کردند.