تجمع اپراتور آب و فاضلاب اهواز


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱
روزسه شنبه 17 فروردین برای دومین بار درسال جاری، جمعی ازکارگران آب و فاضلاب اهواز بنمایندگی از حدود هزار نفر از همکاران شان برای اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق، عیدی کامل وحق بیمه ،تبعیض در پرداخت حقوق و وعده های توخالی مسئولان دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان گفتند: با وجود اینکه قبلا اداره آبفای اهواز برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران اپرتور وعده داده بود اما هنوز عملیاتی نشده و ما کارگران سه ماه مزد معوقه طلبکاریم. در عین حال عیدی ما هم کامل پرداخت نشده است.
یکی از کارگران معترض گفت: مشکلات کارگران آبفای اهواز با 10 تا 15 سال سابقه کار زمانی آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدند. در حال حاضر کارگران از شرایط کار خود رضایت ندارند و تقریبا هر ماه حقوق خود را به صورت‌ علی‌الحساب دریافت می‌کنند. در عین حال میزان دریافتی کارگران پیمانکاری نسبت به سایر کارگران قراردادی به ویژه رسمی‌ها به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
او در ادامه گفت: کارگران آبفای اهواز در طی یک الی دو سال گذشته برای تحقق خواسته‌هایشان چندین بار تجمع اعتراض بر پا کرده‌اند که در هر نوبت با بی‌توجهی مسئولان روبرو شدند.
وی افزود:حق بیمه این کارگران نیز با مشکلاتی روبرو است و چندین ماه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.